HOME Home Hallo architect(e), U kan hier inloggen

Categorien

Artikel Zoeken

Architecten per Provincie


De Vlaamse Renovatiepremie voor woningen

De Vlaamse renovatiepremie ondersteunt de bewoners-eigenaars die hun eigen en enige woning grondig willen renoveren. Die woning moet in Vlaanderen liggen, minstens 25 jaar oud zijn en de kostprijs van de werken moet minimaal 10.000 euro (exclusief btw) bedragen. Naast deze voorwaarden gelden er voor de aanvragers ook inkomensgrenzen om voor de premie in aanmerking te kunnen komen.

Het bedrag van de premie wordt vastgesteld op basis van de ingediende facturen en bedraagt 30% van de aanvaarde kostprijs van de werken, maar kan niet hoger zijn dan 10.000 euro.

De renovatiepremie wordt toegekend voor structurele werken aan het hoofdgebouw en aanbouwen die de toestand van de woning grondig verbeteren. Als dit gebeurt, worden ook kleinere ingrepen die het comfort verhogen mee gesubsidieerd.

Een aanvraag voor de renovatiepremie kan u indienen na de uitvoering van de werken bij de provinciale afdelingen Wonen van het Agentschap Wonen Vlaanderen.

 Klik hier voor extra informatieRenovatiemarkt blijft groeien in Vlaanderen

In het kader van de Vlaamse Renovatiedag van afgelopen zondag hield NAV de Vlaamse architectenorganisatie een enquête bij 200 architecten. 64% van de particuliere opdrachtgevers kloppen aan bij een architect voor een renovatie. 65% van de architecten geeft bovendien aan dat het aandeel renovatieopdrachten stijgt tegenover nieuwbouwopdrachten.

Waar vroeger vooral jonge bouwers renoveerden, zien we ondertussen een verschuiving. Meer dan 50% van de verbouwers bevinden zich in de leeftijdscategorie van 36 tot 45 jarigen en ouder.

Het budget dat men gemiddeld spendeert bij een verbouwing voor materialen en het uitvoeren van de werken bedraagt 112.687 EUR. (dit bedrag is excl. btw, excl. aankoop van de woning en excl. ereloon van de architect).

Bij het verbouwen schenken bouwheren ook steeds meer aandacht aan energiebesparende maatregelen. 73% Van de bouwheren polst bij zijn architect met welke technieken en materialen hij zijn energiefactuur kan beperken. De verschillende steunmaatregelen die de overheden ter beschikking stellen missen hun doel niet. Tot 80% van de bouwheren doet bij zijn renovatie een aanvraag tot een premie of toelage.

Bron: NAV